Kunnskap om betydningen av et godt inneklima og usikkerhet knyttet til framtidige pris på elektrisitet, har ført til større interesse for vannbåren varme.

 

Oppvarming av bolig og forbruksvann representerer 75-80 prosent av hele energiregningen din. Bygger du nytt hus, velger du oppvarmingssystem for minst 30-40 år fremover. Elektriske ovner og andre lokale varmekilder er stort sett rimelige å installere. Sentralvarmesystem er generelt dyrere å installere, men fordi systemvalget gir større valgfrihet når det gjelder energikilde, kan de totale utgiftene i anleggets levetid bli lavere. Vann varmes opp og distribueres gjennom boligen via ulike systemer – derav navnet vannbåren varme. Vannet sirkulerer enten gjennom radiatorer i de forskjellige rommene eller gjennom varmerør i gulvet. Rommene varmes opp ved at radiatorene eller gulvet avgir varme. Vannet går så tilbake for ny oppvarming og en ny rundtur gjennom systemet.

Vannet kan varmes opp av nesten hvilken som helst energikilde: Elektrisitet, olje/gass, varmepumpe, biobrensel, solenergi, fjernvarme...

Tradisjonelt har det vært radiatorer som har sørget for selve oppvarmingen i vannbårne systemer. Nå er varmerør i gulvet i ferd med å overta deres rolle. Selve prinsippet er det samme, men vannbåren gulvvarme har flere fordeler:

 

 • Gulvvarme hindrer transport av støv og sikrer et godt inneklima.
 • Med gulvvarme kan innetemperaturen senkes uten at det går ut over komforten.
 • Rommene varmes opp like mye overalt. Jevn temperatur i hele rommet gir økt komfort – ikke minst for små barn som oppholder seg mye på gulvet.
 • Lav temperatur på vannet som sirkuleres, gir en mer effektiv utnyttelse av solvarme og varme- pumper.
 • Systemet er skjult – møblér som du vil!

 

Et sentralvarmeanlegg kan også produsere varmt tappevann.

Vannbåren varme gir også mulighet for varmelagring

Også luftbåren varme – der varmluft i kanaler er varmebærer – vil i enkelte tilfeller kunne være et alternativ. Med luftbåren varme er det mulig å kombinere oppvarming og ventilasjon, men det er sjelden en optimal løsning – verken når det gjelder oppvarming eller inneklima.

Velger du å satse på vannbåren gulvvarme, bør du stille følgende krav til systemet:

 

 • Regulere varmen automatisk etter behov og klimatiske forhold (utetemperatur og eventuelt sol)
 • Kreve minimalt med vedlikehold
 • Være driftssikkert
 • Gi økonomisk fyring
 • Være fleksibelt slik at det kan bygges ut etter behov. Velg dessuten mulighet for varmelagring
 • Rørene bør ha størst mulig diameter (ca. 20 mm) og legges med maksimalt 250 mm senteravstand
 • Vannet i rørene bør ha lavest mulig temperatur (25-35 C)

 

 

Kilde: www.enok.no